IPCorder Desktop Client

IPCorder Desktop Client


Stáhněte si IPCorder desktop Client

IPCorder Desktop Client je samostatně běžící aplikace umožňující sledování živého videa a prohlížení záznamů z IPCorderu. Aplikace slouží jako alternativa k java appletu, který se standardně zobrazuje ve webu zařízení IPCorder v internetovém prohlížeči.

Jak spustit a nastavit aplikaci IPCorder Desktop Client

Pro spuštění aplikace IPCorder Desktop Klient musí být na počítači nainstalováno běhové prostředí jazyka Java.

Windows

Pro spuštění aplikace IPCorder Desktop Client spusťte soubor IPCorderDeskop.exe. Po spuštění vás přivítá přihlašovací obrazovka. Pro automatické vyplnění přihlašovacích údajů a/nebo automatické přihlášení k IPCorderu můžete aplikaci předat další parametry. Tyto parametry je možné zadat například vytvořením zástupce na soubor IPCorderDesktop.exe a editací jeho vlastností. Klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce, vyberte Vlastnosti a na kartě Zástupce vložte požadované parametry do pole "Cíl". Popis jednotlivých parametrů a příklady použití naleznete v sekci Parametry aplikace IPCorder Desktop Client.

MacOS X

Pro spuštění aplikace IPCorder Desktop rozbalte archiv IPCorderDesktop.macosx.tar.gz a spusťte soubor IPCorderDesktop.command. Pro přidání nebo změnu parametrů upravte soubor IPCorderDesktop.command v textovém editoru. Můžete používat několik kopií souboru IPCorderDesktop.command s různým nastavením.Popis jednotlivých parametrů a příklady použití na leznete v sekci Parametry aplikace IPCorder Desktop.

Linux

Pro spuštění aplikace IPCorder Desktop rozbalte archiv IPCorderDesktop.tar.gz a spusťte soubor IPCorderDesktop.sh. Pro přidání nebo změnu parametrů upravte soubor IPCorderDesktop.sh v textovém editoru. Můžete používat několik kopií souboru IPCorderDesktop.sh s různým nastavením. Popis jednotlivých parametrů a příklady použití naleznete v sekci Parametry aplikace IPCorder Desktop.

Ostatní platformy

Pro spuštění aplikace IPCorder Desktop spusťte soubor IPCorderDesktop.jar. Spuštění z příkazové řádky: java - jar IPCorderDesktop.jar Popis jednotlivých parametrů a příklady použití naleznete v sekci Parametry aplikace IPCorder Desktop.

Parametry aplikace IPCorder Desktop

Parametry aplikace IPCorder Desktop podporované výrobcem jsou

IPCorderDesktop.exe [volby] [DEVICE_ADDRESS [USERNAME [PASSWORD]]]

Podporované volby:

--force­-remote nebo --­­force­-local

Pokud je nastaven vzdálený přístup k IPCorderu, ale systém jej správně nedetekuje, můžete vzdálený přístup vynutit. Volby mají stejný význam jako zaškrtávací políčka 'Vzdálený přístup' nebo 'Přístup z místní sítě' na přihlašovací obrazovce IPCorderu. Tyto volby mají vliv pouze pokud je zadán i parametr DEVICE_ADDRESS. Pokud není uvedeno uživatelské jméno nebo heslo je vybraná volba na přihlašovací obrazovce zaškrtnuta.

Ukázkové funkce:

--window­-mode režim

jednotlivé režimy:

  • MAXIMIZED (výchozí) ­ hlavní okno je po spuštění maximalizováno
  • FULLSCREEN ­ aplikace se spustí v režimu celé obrazovky
  • WINDOWED ­ aplikace se spustí v režimu okna

Mějte prosím na paměti, že tyto funkce jsou pouze ukázkové a nemusí fungovat spolehlivě.
Jediný podporovaný režim je MAXIMIZED.

Jak předvyplnit adresu zařízení na přihlašovací obrazovce

Na Windows:

IPCorderDesktop.exe http://mydevice.example.com

Na Linuxu, MacOS X a ostatních platformách:

java -jar IPCorderDesktop.jar http://mydevice.example.com 

Automatické přihlášení po spuštění aplikace

Na Windows:

IPCorderDesktop.exe http://mydevice.example.com username password

Na Linuxu, MacOS X a ostatních platformách:

java -jar IPCorderDesktop.jar http://mydevice.example.com username password

Automatické přihlášení po spuštění aplikace pokud selže detekce vzdáleného přístupu

Na Windows:

IPCorderDesktop.exe --force-remote-access http://mydevice.example.com username password

Na Linuxu, MacOS X a ostatních platformách:

java -jar IPCorderDesktop.jar --force-remote-access http://mydevice.example.com username password